ติวPat7.3 (2) Patญี่ปุ่น มีนา52

5.    川口 :ソムチャィさんのりょうの部屋は広いですか。 
  ソムチャィ:いいえ、_____。

1. 広くて、新しくないです
2. 広いですが、新しくないです
3. 広くないですが、新しいです
4. 広くないですが、新しくないです

คาวะกุจิซัง : “ソムチャィさんのりょうのへやはひろいですか。”
“ห้องที่หอพักของสมชายซัง กว้างไหม"ครับ”
สมชายซัง : “ไม่,………..”

ตัวเลือก ทุกข้อมีคำว่า ひろい กว้าง กับคำว่า あたらしいใหม่
ดูการเชื่อมครับตรงกลาง ตัดข้อ 1 ทิ้งได้เลย(ไม่เหมือนชาวบ้าน)
ที่นี้ตัวเชื่อม が แปลว่าแต่ แสดงว่าหน้าหลังต้องขัดแย้งกัน
เนื่องจากเป็นคำตอบที่ตอบว่า いいえ เพราะฉะนั้นคำที่ตอบมาควรเป็นรูปปฏิเสธหรือคำตรงกันข้าม เช่นในข้อนี้อาจตอบว่า ไม่ครับ (ห้องมัน)แคบ せまい แต่ไม่มีตัวเลือกในข้อนี้ รูปปฏิเสธจึงมีเหลือแค่ข้อ 3 และ 4 ตัดข้อ 2
คำตอบควรเป็น “ไม่ครับ ไม่กว้างแต่ใหม่” สรุปตอบ 3
ข้อ 4 จะแปลว่า “ไม่กว้างครับแต่ไม่ใหม่” おかしいですね!みんなさん。

6. ワニー:かばんの中に何がありますか。
     山本 :シャツが_____とズボンが_____あります。

1. にまい、いちまい 2. にまい、いっぽん
3. ふたつ、いちまい 4. ふたつ、いっぽん

วะนีซัง : “かばんのなかになにがありますか。” “ในกระเป๋ามีอะไรบ้างค่ะ”
ยามะโมโตะซัง : “เสื้อเชิ๊ต……และกางเกง…….มี”

ข้อนี้เค้าเล่นเรื่องสรรพนามนับ ซึ่งจะโพล่มาปีละข้อ และเล่นสิ่งของที่นับไม่เหมือนชาวบ้าน
เสื้อเชิ๊ต นับเป็น…….แผ่น! เพราะมันแลดูบางๆ อะไรบางๆเป็นแผ่นๆใช้ ….まい ตัดข้อ 3และ4
กางเกง นับเป็นแท่ง! เพราะเวลาเราใส่ ขาเราเป็นท่อนๆ
ลักษณะเรียวยาวนับเป็นแท่งใช้ ….本(ほん) ตัวนี้เปลี่ยนเสียงตามตัวเลขข้างหน้าด้วย
1 いっぽん、3 さんぼん、6 ろっぽん、8 はっぽん、10 じゅっぽん พวกเลขรุงรังทั้งหลาย
(สรรพนามนับเซนเซลงไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ)

สรุปตอบข้อ 2 “มีเสื้อเชิ๊ต 2ตัว กางเกง 1ตัว” (อย่าไปนับกางเกงทีละขาละ อันนั้นก็ลึกซึ้งไป)

7. あやこ:これをスープに入れると、____なりますか。
   マリー :スープは_____なります。

        1. どう、からくて         2. どう、からく
        3. どんな、からくて     4. どんな、からく

อายะโกะซัง : “これをスープにいれると、____なりますか。”
“ใส่อันนี้ลงไปในซุป มันจะ……”
มาลีซัง : “ซุปก็จะ……..”

เรื่อง なります บอกการเปลี่ยนแปลง ภาษาไทยใช้คำว่าขึ้น ลง กลายเป็น เช่นหนาวขึ้น ถูกลง
Adjい ตัดい เติมく    なります
Adjな ตัดな เติมに なります
N        เติมに なります

เรียนเวลาเรียนไวยากรณ์พวกการผันต่างๆ จำไว้เลยว่าภาษาญี่ปุ่นมี 4 จำพวก คือ Verb Adjい Adjな Noun ซึ่ง Adjな และNoun มักไปด้วยกัน

จากคำถามจะถามว่าพอใส่อันนี้ลงไปในซุปแล้วจะเป็นยังไง ยังอย่างไร คือ どう ตัดข้อ 3และ4 เพราะ どんな ตรงตามมาด้วยคำนาม เช่น どんなひとですか เป็นคนยังไง แต่ข้อนี้ なりますเป็นคำกริยา จำไว้เลย รูปหลักของคำกริยาคือ Vますนั้นเอง
ตัวต่อมา からい เผ็ด เป็น Adjい ตัดい เติมく ข้อนี้ตอบ 2 “ซุปมันก็จะเผ็ดขึ้น”
ส่วน からくて นี้เป็นการเชื่อมAdj เช่น このスープはからくて、すっぱいです。ซุปนี้เผ็ดและเปรี๊ยว (การเชื่อมส่วนอื่นละไว้ไปอธิบายในส่วนอื่นจ้า เดี๋ยวมันจะยาวไป)

8. すずき:あそこ_______写真はだれのですか。
      木村 :わたしの姉です。

     1. に、はっている       2. で、はっておいた 
     3. に、はってある       4. で、はってあった

ซึซึกิซัง : “あそこ_______しゃしんはだれのですか。”
“ที่โน้น……..รูปภาพคือรูปของใครเหรอครับ”
คิมูระซัง : “わたしのあねです。” “เป็นพี่สาวของกระผมเอง”

ข้อนี้บอกสภาพของสิ่งต่างๆที่มีคนกระทำไว้ คำหลักคือคำว่า はります แขวน
มีแขวนอยุ่(มีคนเอาไปแขวนไว้) บวกกับกริยาวลีที่เอาไปขยายคำว่ารูปภาพประโยคเต็มๆจึงได้ว่า
“รูปภาพที่แขวนอยู่ที่โน้นคือรูปของใครเหรอครับ”
บอกสถานที่ที่มีอยู่ ใช้ตัวช่วย に ตัดข้อ 2 และ 4
บอกการมีการแขวนอยู่ใช้รุป Vてあります (ある) ข้อนี้ตอบข้อ 3
คำกริยาบอกสภาพที่มีการทำไว้มีดังเช่น……..
はります ติด,แปะ  はってあります
かけます แขวน かけてあります
ならべます เรียง ならべてあります
かざります ประดับ,ตกแต่ง かざってあります

9.   みえ :そばとラーメンとでは、_____が好きですか。
ラッタナー:きらいなものはあまりないので、___食べられます。

      1. なに、なにも      2. どこ、どこも
      3. どれ、どれも      4. どちら、どちらも

มิเอะซัง : “そばとラーメンとでは、_____が好きですか。”
“โซบะกับราเมง……ชอบ”
รัตนาซัง : “きらいなものはあまりないので、___たべられます。”
“พอดีไม่ค่อยมีของที่เกลียดค่ะ…….กินได้”

ので เราเจอมาแล้วข้อนึงนะครับบอกเหตุผล
きらい ก็เจอแล้ว เป็นAdjな
あまり เป็น Adverb แปลว่าไม่ค่อย….. ใช้กับรูปปฏิเสธ เช่น あまり おいしくないです。ไม่ค่อยอร่อย
たべられます กินได้ รูปสามารถทำได้ เป็นคำที่ผันมาจากคำว่ากิน たべます。

จากคำถามน่าจะถามว่า “โซบะกับราเมชอบอันไหนมากกว่ากัน” เลือกเอาสองอันแบบนี้ มีตัวเดียว どちら (รุปทั่วไปคือ どっち) มีข้อเดียวตอบ 4 ง่ายผุดๆ
どれ ก็อันไหน แต่ 3 อันขึ้นไป แบบมีเยอะแยะเต็มไปหมด
どちらも ไม่ว่าอันไหน…. สอดคล้องกับข้อนี้เลยคำตอบก็จะเป็น “พอดีไม่ค่อยมีของที่เกลียดค่ะไม่ว่าอันไหนกินได้หมด”

ส่วน なにも กับ どこも だれも ตัวคำถาม+も พวกนี้จะใช้กับรูปปฏิเสธ = “ไม่……เลย” เช่น
なにも かいませんでした。 ไม่ได้ซื้ออะไรเลย
どこも いきません。 จะไม่ไปไหนเลย
だれも いません。 ไม่มีใครอยู่เลย

10. 松田:すみませんが、かさを_____。 
      北村:ええ、どうぞ______。

1. 貸してもらえますか、お使いください
2. 借りてもらえますか、使ってください
3. 使ってもいいですか、持ってください
4. 貸してもらいませんか、お持ちください

มัสซึดะซัง : “ขอโทษนะครับ,ร่ม………”
คิตะมูระ : “ครับ,เชิญ…….”

มัสซึดะซังของเราคงต้องการขอยืมร่มเป็นแน่แท้ ตัวเลือกด้านหน้า เล่นตัวคันจิด้วย!
貸します かします ให้ยืม
借ります かります  ขอยืม
使います つかいます ใช้

ทุกตัวในตัวเลือก1 2 4 ตามมาด้วย Vてもらいます ได้รับ ในหลากหลายรูปแบบ
ข้างหน้าและดูยากจัง เราไปดูข้างหลังกันก่อนนะครับ ข้อ 3และ4 มีคำว่า 持ちます もちます ถือ มีอยู่ในครอบครอง ไม่เกี่ยวเขาข้อยืมไม่ได้ขอถือ ตัดสองข้อนี้ทิ้ง
ตัวเลือกข้อ1 おつかいください กับข้อ 2 つかってください ไม่ต่างไรกันมากนัก ความหมายเหมือนกันคือ เชิญใช้เลยครับ แค่ข้อ 1 เป็นรูปยกย่องจะสุภาพกว่าแค่นั้น

กลับมาดูข้างหน้า คำถามต้องถามว่า “ขอยืมร่มอันนี้ได้ไหม” หรือไม่ก็ “ให้ยืมร่มหน่อยได้ไหมครับ”
もらいます ผันเป็น もらえます รูปสามารถ =สามารถได้รับ….

“ขอยืมร่มอันนี้ได้ไหม” ต้องเป็นรูปประโยคข้อร้อง Vてもいいですか? ขอ……ได้ไหม
เช่นตัวเลือกข้อ 3 使ってもいいですか。ขอใช้ร่มได้ไหมครับ

สรุปตอบข้อ 1 “ให้ยืมร่มหน่อยได้ไหมครับ” ประโยคขอร้อง ขออนุญาติ ในภาษาญี่ปุ่นมีหลายแบบมาก ขึ้นอยู่กับว่าจะเอาใครเป็นหลักในประโยค ในข้อนี้ผู้พูดเอาตัวเองเป็นหลัก ผู้พูดจึงเป็นฝ่ายได้รับ รูปเหล่านี้ข้อยกยอดไปในข้ออื่น
ส่วนข้อ 4 ที่เราตัดไปตั้งนานแล้วนั้น Vてもらいませんか ความหมายจะไม่ต่างกันมากนักกับ もらいます หรือもらえます แต่もらいませんか จะแฝงความเกรงใจ และดูสุภาพกว่าเพราะเป็นคำถามในรูปปฏิเสธ เปิดให้ผู้ตอบปฏิเสธได้ด้วย

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s