ติวPat7.3 (3) Patญี่ปุ่น มีนา52

11.    高田 :アユタヤーへ行きたいんですが、どのくらいかかりますか。 
      カンヤー:そうですね。バスで2時間ぐらいかかりますが、今日 
                   は_____まつりもあるので、もっと____。

1. 土よう日ですが、かかるはずです
2. 土よう日ですので、かかりそうです
3. 土よう日だし、かかるかもしれません
4. 土よう日だから、かからないと思います

ทาคาดะซังถามว่า “อยากไปอยุธยา, จะใช้เวลาสักประมาณเท่าไร”
กัญญาซังตอบว่า “อืม. ไปรถบัสก็ใช้เวลา2ชั่วโมงนะแต่, วันนี้……เพราะว่ามีงานเทศกาล,….มากขึ้น”

ดูตัวเลือกแล้วมี 土よう日 どようび วันเสาร์ คงจะต้องการสื่อว่า “วันนี้เป็นวันเสาร์แล้วก็มีงานเทศกาลด้วย อาจจะใช้เวลามากกว่า2ชั่วโมง”

การยกตัวอย่างเหตุผลขึ้นมาประกอบ ใช้ รูปธรรมดา + し มีข้อเดียวตอบข้อ 3
คำตอบข้ออื่นเป็นตัวช่วยปิดหมดเลย คือ が แต่ ก็ต้องตามมาด้วยประโยคตรงกันข้ามเลย
ので เจอหลายรอบแล้วอันนี้ บอกเหตุผล ก็ต้องตามด้วยผลของมัน แต่ในประโยคที่สองมี ので แล้ว มันไม่ …..ので….のでซ้อนกันแบบนี้หรอก ตัดทิ้งได้ง่ายมากกกก
だから = ですから บอกเหตุผลเช่นกัน ก็ต้องตามด้วยผลของมันเลยเช่นกัน

แบบไม่ต้องดูข้างหลังกันเลยทีเดียว แต่เราจะดู!
ข้างหลังอันที่ต่างจากเพื่อน และใช้ไม่ได้อันเดียวคือข้อ 4 เพราะ かからないと思います คิดว่าไม่ใช่เวลามากขึ้น มันไม่เมคเซนส์
かかるはずです。  VDic+はず น่าจะใช้เวลา(พูดประกอบหลักฐานด้วยความมั่นใจ)
かかりそうです。  Vます ตัด ますเติม そう ดูท่าทางจะใช้เวลา
かかるかもしれません。 VDic+かもしれません อาจจะใช้เวลา
ทั้งหมดทั้งมวลใช้ได้กับข้อนี้หมดเลย……แต่ทะว่ามันต้องดูข้างหน้าประกอบไง

12. ソムキット:あ、よう子さん、どうしたんですか。
           よう子 :タイ語が分からないんですが、ちょっと____か。
       ソムキット:_______ですよ。

1. 教えてもらいます、ほんとう
2. 教えてくれます、もちろんいい
3. 教えてあげます、だいじょうぶ
4. 教えてくださいます、たいへん

สมคิดซังถามว่า “อะ โยโกะซัง เป็นอะไรเหรอคับ” (เกิดอะไรขึ้น เห็นทำหน้างงๆ)
โยโกะซังก็ตอบว่า “พอดีไม่เข้าใจภาษาไทยนะค่ะ,…..หน่อยได้ไหมค่ะ”
สมคิดซังบอกว่า “……………” (ได้สิครับ เพรามันมี ですよ คนไทยไม่ใจร้ายหรอกเนอะ)

โยโกะซังต้องขอร้องให้สมคิดซังของเราสอนภาษาไทยให้เป็นแน่แท้ รูปข้อร้องนั้นเอง
แต่ดูตัวเลือกข้างหลังก็ตอบได้แล้วไม่ต้องคิดมาก
ほんとう   จริงๆ
もちろん いい ได้แน่นอน
だいじょうぶ ไม่เป็นไร
たいへん ลำบาก
ตอบข้อ 2 ได้อย่างแม่นมั่น 100%
แต่เราสนใจด้านหน้าด้วย เก็บทุกเม็ด
การบอกขอร้องให้ผู้อื่นทำให้เรา

คนに Vてもらいます ได้รับ (ฉันได้รับ) ตัวช่วยにก็จะแปลว่าได้รับ" “จาก” ใคร
คนに Vてあげます ให้ (ฉันทำให้) ตัวช่วยにก็จะแปลว่าให้ “แก่” ใคร
สองอันแรกนี้ประธานโดยมากแล้วเป็นผู้พูดเองคือわたしは
คนが (わたしに) Vてくれます ให้(คนอื่นทำให้) อันนี้ประธานเป็นผู้อื่น คนได้รับคือฉัน
ดังนั้นข้อที่ใช้ได้คือ 2 กับ 3 ในตัวเลือก
ส่วน Vてくだいます เนื่องจากเป็นคำถามจึงมักใช้ในรูปประโยคปฏิเสธ
เป็น Vてくださいませんか。

ส่วน タイ語が分からないんですが, รูปธรรมดา +んですが เป็นการเกริ่นหัวขึ้นมาเพื่อจะขอร้องอะไรสักอย่างซึ่งจะเจอในข้อต่อไปและอีกหลายๆข้อเช่นกัน

13.   長田:パーティーをするんですが、どんな料理がいいでしょうか。
      タナー:肉を食べない人もいるそうなので、シーフードを___。
        長田:そうですね。そうしましょう。

1. 作ればどうですか
2. 作ったらどうですか
3. 作ると食べたいです
4. 作るなら、食べましょう

นากะดะซังถามว่า “พอดีจะจัดปาร์ตี้ครับ, จะเอาเป็นอาหารแบบไหนดีครับ”
ทะนาซังตอบว่า “น่าจะมีคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์อยู่ด้วย, อาหารทะเล……”
นากะดะซังก็ตอบไปว่า “อืมนั้นสินะ, งั้นตกลงตามนั้นละกัน”

料理 りょうり อาหาร, ทำอาหาร
肉 にく เนื้อสัตว์
食べます たべます กิน ทาน
作ります つくります ทำ,สร้าง =make

มาดูตัวเลือกกัน ข้อนี้มันแลดูยากเลยให้มาประโยคเดียว ช่างเป็นความปราณีของผู้ออกข้อสอบโดยแท้(ประชด)
どうですか。 เป็นยังไง ถามความเห็น เพราฉะนั้นตัวเลือกน่าจะเหลือแค่ 1 กับ 2
作ればどうですか  รูปลงอะไรบะบ้า เนี๊ยนะครับ เป็นรูปเงื่อนไขแต่จะไม่ตามมาด้วยกริยารูปเจตจำนง แบบขอร้องให้ทำนู้นนี้หรือถามความเห็น ข้างหน้ากับข้างหลังเป็นเรื่องเกี่ยวโยงกัน ข้อนี้ตกลง

作ったらどうですか รูป Vたらนี้ก็เงื่อนไขเช่นกัน แต่กว้างแบบสาระพัดประโยชน์ มักใช้พูดในรูปนี้ ใช้ได้ทุกภาคส่วน รวมทั้งขอความคิดเห็นก็รูปนี้แหละ ตอบข้อนี้
作ると食べたいです รูปธรรมดา+と เป็นรูปเงื่อนไข แบบตามมาด้วยผลที่คาดการณ์ได้ 100% เช่น このボタンをおすと、みずがでます พอกดปปุ่มนี้ปั๊ป น้ำจะไหลออกมา(เป็นแน่แท้ เพรามันเขียนกำกับไว้อย่างนั้นที่ปุ่ม) ข้อนี้จึงตกไป เพราด้านหลังแปลว่า อยากกิน
作るなら、食べましょう  VDicหรือ N + なら ก็แปลว่า ถ้า เช่นกัน แต่เป็นในแบบที่ยกหัวข้อมากล่าวอีกรอบ อย่างข้อนี้จะแปลว่า “ถ้าทำอาหารทะเลละก็ ไปกินกันเถอะ” ข้อนี้ตกไปไม่เมคเซนส์

肉を食べない人もいるそうなので、 รูปธรรมดา + そう เป็นรุปบอกสิ่งที่ได้ยิน ได้เห็นมา ข้อนี้จะแปลว่า “ได้ยิน(รู้มา)ว่ามีคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ด้วย”

14. 池田 :先週、ひっこしで大変でしたね。
        タニー:いいえ、友だちに______ので、あまり____。

1. てつだってくれた、いそがしくないです
2. たすけていただいた、だいじょうぶでした
3. たすけてあげた、いそがしくなかったです
4. てつだってもらった、大変ではありませんでした

อิเคะดะซังถามว่า “สัปดาห์ที่แล้ว ย้ายบ้านมาคงลำบากมากเลยสินะ”
ทานีซังตอบว่า “ไม่ค่ะ, เพื่อน……….,ไม่ค่อย…….”

คงต้องการบอกว่า เพื่อนมาช่วยเลยไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่สินะ (เวลาอ่านประโยคต้องเดาจากประโยคและคำแวดล้อมทั้งหมดนะครับ)

先週 せんしゅう สัปดาห์ที่แล้ว
てつだいます ช่วย
たすけます ช่วยเหลือ
いそがしい ย่ง
大変 たいへん เหนื่อยยาก ลำบาก

จากที่โจทย์ให้มา あまり ไม่ค่อย ตามมาด้วยรูปปฏิเสธ จึงตัดข้อ 2 ทิ้ง
เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้ว(รูปอดีต) จึงตัดข้อ 1 ทิ้งอีก

เหลือข้อ 3 และ 4 ต่อเนื่องจากโจทย์ข้อที่ 13
たすけてあげた    (ฉัน)ช่วยเพื่อน ฉันเป็นฝ่ายทำให้
てつだってもらった (เพื่อน)ช่วยฉัน ฉันได้รับ

ข้อนี้ไม่ยาก ตอบข้อ 4

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s