LEsson3 บทที่3

เดี๋ยวจะหาว่าเรียงบทเหมือนหนังสือชาวบ้านเค้า วันนี้เซนเซขอคืนรูปประโยคให้ประชาชน(ชาวโอตะคุ)ละกันครับ(เดี๋ยวนี้เดินไปไหนเดี๋ยวก็คืนโน้นคืนนี้ ตามกระแสเค้าหน่อยละกัน กระแสท่านผู้นำคสช.55) บทนี้จะมาแต่รูปประโยคเพียวๆ คันจิไม่เกี่ยว ไปเริ่มกันโล้ดดดดด

ภาษาญี่ปุ่นมีหน้าที่ของคำที่ต้องสนใจ 4 อย่าง เพราะมันเปลี่ยนรูปได้ เอาไปใช้ได้หลากหลายรูปประโยค นั้นคือ คำกริยา คำคุณศัพท์(いและな) และคำนาม ขอเรียกประเภทของคำเหล่านี้ดังนี้ 1.V.ます(อ่านว่า เวิร์บมาส) 2.adjい (แอดเจ็กทีฟอิ)3.adjな (แอดเจ็กทีฟนะ) 4.คำนาม (อ่านว่า คำนาม 55)
ซึ่ง adjな และคำนาม มักจะผันเหมือนกันๆ(ส่วนใหญ่)

ในภาษาญี่ปุ่น คำกริยาหรือ Verb จะอยู่ท้ายสุดของประโยค เพราะฉะนั้นพวกตัวช่วยทั้งหลายที่ใช้กับคำกริยาตัวใดตัวหนึ่งโดยเฉพาะก็ต้องไปดูที่คำกริยาหลักในประโยคนั้นก่อนเลย พูดไปไม่เห็นภาพ ไปดูประโยคตัวอย่างกันเลยครับ

1.行きます(いきます)、2.来ます(きます)、3.帰ります(かえります) ไปมากลับ บอกสถานที่ที่ไปมากลับ แน่นอนใช้ตัวช่วย へ (อ่านว่า เอะ)

チェンマイへ 行きます。
日本へ 行きました。
タイへ 来ました。
うちへ 帰ります。

ถ้าถามว่าใช้ に แทนได้ไหม บอกเลยว่าได้ へ นี้ใช้ได้แต่สถานที่ แต่にจะใช้ได้มากกว่า ใช้บอกวัตถุประสงค์ที่ไปด้วยก็ได้
バンコクに 行きます。
パーティーに 行きます。
スキーに 行きます。

แต่ถ้าจะบอกสถานที่ พร้อมกับวัตถุประสงค์ที่จะไป ก็จะมาทั้ง へ และ に จะได้แบบนี้
おおさかへ おこのみやきを たべに 行きます。
ランパーンへ あそびに 行きます。
日本へ 日本語を べんきょうに 来ました。

เซนเซแถมคำกริยาที่ใช้ へ อีกตัวครับ มันคือ เลี้ยว 4.まがります บอกทิศทางที่เลี้ยว
こうさてんを 右へ まがります。
しんごうを 左へ まがります。

ปล.เลี้ยวผ่านอะไรใช้ を ส่วนบอกทิศทางที่เลี้ยวก็จะใช้ にแทนก็ไม่ผิด

คำกริยาตัวต่อไป
5. 会います(あいます) พบ,เจอ เจอใครใช้ に
ともだちに 会います。
かのじょに 会います。
あたなに 会いたいよ!
日本へ 会いに 行くね!

6.分かります(わかります) เข้าใจ ใช้ が
日本語が 分かります。
タイ語が 分かります。
すうがくが 分かりません。

7.あります มี(ใช้กับสิ่งของ)  8.います มี,อยู่ (ใช้กับคน, สัตว์)  สองตัวนี้ใช้ が
車が あります。
お金が あります。
あそこに 本が あります。บอกสถานที่ที่มีใช้ に
なにも ありません。

うちに お母さんが います。
お父さんは かいしゃに います。 สลับไปเป็นประธานอยู่ข้างหน้าก็เป็น は แทน
はこの中に ねこが います。
だれも いません。

9.好き(すき)ชอบ     10.きらい เกลียด
11.上手(じょうず)เก่ง     12.下手(へた)ไม่เก่ง,ห่วย,แย่
13.とくい ถนัด       14.苦手(にがて)ไม่ถนัด
ชอบ เกลียด เก่ง ไม่เก่ง ถนัด ไม่ถนัด พวกนี้เป็น adjな ทั้งหมด ภาคแสดงแบบนี้ใช้ が

日本りょうりが 好きです。
山田さんは おすしが 好きです。
にんじんが きらいです。
タイ語が 上手です。
えいごが 下手です。
テニスが とくいです。
りょうりが 苦手です。
แต่ถ้าจะให้มันเป็นหัวข้อ เป็นประธานของประโยค ใช้ は, หัวข้อ2อันมาเปรียบเทียบกันใช้ は
ひらがなは 上手ですが。かたかたは 苦手です。 

เอาไปก่อน 14 ตัวแรก เดี๋ยวมาต่อเรื่องเดียวกันนี้ มีพาร์ท2 ครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s